ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Webáruház üzemeltetői, KAJÁRIKNÉ KOVÁCS Katali és KAJÁRIK Béla független HERBALIFE tanácsadók (Székhely: 1044 Budapest, Frangepán u. 39) - továbbiakban adatkezelők ezúton kijelentik, hogy:

A Webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartják a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint járnak el.

A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

1. A megrendelés során megadott személyes adatok

A megrendelés során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.

Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.


2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.)

A megrendelés során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges.

Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja.

A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai webáruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.


3. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

Rendszerünkbe Ön bármikor be tud lépni, és onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíttathatja, töröltetheti.

A megrendelés során megadott adatokat e-mail üzenet formájában Ön bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti is.

Az adatkezelők vállalják, hogy a változásokat/regisztráció törlését az átvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtják.

Aktualitások KAPCSOLAT
 
Minden jog fenntartva! © VITALOR Bt. 2003 - 2006