A pozitív hozzáállás valóban fokozza a teljesítményünket
és javítja az érvényesülési esélyeinket?

A munkaadók hiába tanítják be az embereket egy adott feladat megoldására, vagy speciális képzések révén hiába könnyítik meg nekik különféle új jártasságok megszerzését, nyilvánvalóan képtelenek alkalmazottaik mentoraként, vagy személyi edzőiként számukra bármiféle segítséget is nyújtani a pozitív hozzáállás elsajátításában. Ezért annyira fontos, hogy rendszeresen törődjünk a hozzáállásunk folyamatos karbantartásával, mivel csak így gyakorolhatunk pozitív benyomást a saját vállalatunk vezetőire, kollégáinkra, ügyfeleinkre és javíthatjuk érvényesülési esélyeinket az életben.

Sajnálatos dolog, hogy ha számos munkaadónak feltesszük a kérdést, - mit ért pozitív beállítottság alatt - általában nehezen találnak megfelelő kifejezéseket arra, hogy jól érthetően megmagyarázzák ezt a fogalmat. Többnyire ilyen szavakat hallunk tőlük, mint "boldog", "jól érzik az ilyen személy környezetében az emberek magukat" amikor egy pozitív beállítottságú emberről mondanak véleményt. Mivel a beállítottságunk befolyásolja a viselkedésünket, ami viszont a teljesítményünkre van hatással, nem csoda, hogy a mai vállalkozói világban a hozzáállásnak annyira fontos jelentőséget tulajdonítanak. Meghatározó szerepet játszik abban, hogyan végezzük el a ránk bízott feladatokat.

Az alkalmazottak közül többen azon a véleményen vannak, hogy senkinek nincs jogában meghatározni azt, hogy az ember miként gondolkodjon. Ebben igazuk is van. A munkaadóknak nincs semmiféle joguk arra, hogy minősítsék a mi gondolatainkat és belső érzéseinket. Mind emellett joguk van viszont ahhoz, hogy értékeljék azt, amiként mi viselkedünk ezeknek a gondolatainknak és érzelmeinknek a hatására.

A munkaadók joggal várják el alkalmazottaiktól a vállaltuk tevékenységére pozitív hatást gyakorló viselkedést és a megfelelő teljesítményt. Miért? Valamennyien egyet érthetünk abban, hogy mindazok a cégek, amelyeknek alkalmazottai negatív hatással vannak úgy az ügyfeleikre, mint a kollégáikra, már nem sokáig lesznek képesek a piacon megélni. Viszont azok a vállaltok, amelyeknek alkalmazottai pozitív hatást képesek gyakorolni az ügyfeleikre és a kollégáikra, a jövőben tartós sikerre számíthatnak.

Tegyünk különbséget hozzáállásunk és cselekvésünk között!

Lehet-e pozitív hozzáállással rendelkezni, abban az esetben, ha szomorúak, kiábrándultak, vagy ha mérgesek vagyunk? Természetesen lehet. Számos alkalmazott folyamatosan találja magát olyan helyzetben, ahol nem engedheti meg, hogy a belső érzelmei befolyásolják a cselekedeteit. Képzeljük csak magunkat egy ilyen helyzetbe. Szívesen venné-e az ember, hogy sebészorvosa ügyetlenkedjen a műtét közben, mert előzőleg összeveszett a feleségével? Vagy egy tűzoltó autónak a vezetője lassan hajtana a katasztrófa helyszínére, mert nagyon kimerültnek érzi magát? Vagy az ügyvédünk gyenge érveket gyűjtene össze az ügyünk megvédése érdekében, mert az adott napon nincs egyáltalán kedve másokhoz szólni? Vagy egy úszómester az uszoda partján egy jól fizető állás megszerzéséről ábrándozna ahelyett, hogy a gyermekünket felügyelné úszás közben? Ezektől az emberektől elvárható az, hogy hozzáállásuktól függetlenül bizonyos normáknak megfelelő módon viselkedjenek.

De miként őrizhetjük meg a lelkesedésünket a munkakörünk iránt, ha már egy ideje nem jól mennek a dolgok a munkahelyünkön, vagy a magán életünkben? Gondoljunk csak a színészekre, ők igazán tisztában vannak azzal, olyan remekül kell "hozniuk a formájukat", hogy a többi szereplő közül kiemelkedve, emlékezetes élményben részesítsék a nézőiket. Bármennyire is sikeresnek mondható egy színész, mindig tudatában kell lennie annak, hogy legalább egy pályatársa a színfalak mögött ugrásra készen figyeli a teljesítményét, és mihelyt csak egy kicsit is az elvárások alatt teljesít, már is kész átvenni a szerepét a színpadon.

A mai gyakori elbocsátásokkal és átszervezésekkel jellemezhető munkaerőpiacon tömegesen vannak jelen azok a személyek, akik bármikor készek betölteni az állásunkat és elvégezni a feladatainkat. Ha szeretnénk megőrizni a munkahelyünket érdemes meggyőződnünk arról is, hogy egyike vagyunk-e a cégünknél dolgozó "sztár alkalmazottaknak"? Ügyfeleinknek ugyanis joguk van ahhoz, hogy kiváló produkcióban részesüljenek. A havi fizetésünk végül is leginkább az ő elégedettségük mértékének pénzbeli kifejezése. Felmerül a kérdés, hogy a vállaltunknál a teljesítményünket "sztár színvonalúnak" tartják-e, vagy sem?

Ez nem azt jelenti, hogy hamisan színlelve, vagy egyhangú monotonsággal kellene a feladatunkat ellátni a munkahelyünkön. Semelyik munkaadó nem szeretné, ha az alkalmazottai csupán robotként végeznék el a munkájukat, de azt sem óhajtják, hogy a dolgozóik napról napra magukkal hordják a negatív érzelmeiket. Képzeljük csak el, mennyire más lenne az a munkahely, ahová mindenki azzal a szándékkal járna be, hogy a feladatára összpontosítson ahelyett, hogy megengedné teljesítménye különféle belső érzelmi problémái általi befolyásolását.

Őrizzük meg pozitív életszemléletünket és kerüljük el a negatív embereket!

A pozitív vagy negatív hozzáállás vajon fertőző-e? A válasz: IGEN! Saját tapasztalatunkból tudjuk, milyen érzés, amikor egy negatív beállítottságú személy mellett vagyunk kénytelenek dolgozni. Emlékezhetünk számos olyan esetre, amikor a környezetünkben valakinek a negatív hozzáállása egész napunkra rányomta a bélyegét. Annak ellenére, hogy kedveljük a munkánkat, büszkék vagyunk a termékeinkre, és szolgáltatásainkra előfordul, hogy a cégünkkel nem vagyunk megelégedve. Ha egy ilyen esetben hosszabb távon egy negatív beállítottságú személlyel kényszerülünk együtt dolgozni, a körülményeink hatására a munkahelyünk elhagyására is kényszerülhetünk. Ilyen mértékben is hathat ránk a negatív hozzáállású személyek közelsége.

Ha negatív gondolkodású emberekkel kényszerülünk együtt dolgozni, igyekezzünk minimálisra csökkenteni a közös tevékenységünket. Nem vagyunk kötelesek velük együtt trécselni, ebédelni, vagy a munkavégzést követően elmenni egy kis beszélgetésre. Kiváló szakemberként kötelességünk olyan személyiséggé válnunk, akitől mások nem igyekeznek minél előbb megszabadulni, hanem inkább szívesesen működnek együtt, és akivel keresik a kapcsolatteremtés lehetőségét.

Jobban tesszük, ha ezután, igyekszünk elkerülni annak lehetőségét, hogy a környezetünkben élő negatív emberek árnyékot vethessenek ránk. Ha pozitívan kívánjuk befolyásolni az ügyfeleinket és munkatársainkat, időt kell kerítenünk erre, hogy kiértékeljük a másokkal folytatott közös tevékenységeinket és megvizsgáljuk azok együttes hatását a cégünk eredményességére.

Pozitív beállítottságunk szolgálhat legjobb forrásként a motivációnk fejlesztéséhez

Lehet, hogy nem is vesszük észre, de a teljesítményünknek jelentős hatása van a vállaltunk eredményességének alakulására. A hozzáállásunk egyúttal képezheti annak legértékesebb erőforrását, de a legnagyobb veszteségeink okozója is lehet. A mindezt nem ismerő, alkalmazotti beosztásban tevékenykedő személyektől gyakran hallani a következő kijelentést: "Az én feladatom az, hogy keményen dolgozzak. A cégem egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy magamból a lehető legtöbb kihozására ösztönözzön engem." A mai vállaltok rájöttek arra, hogy az embereik motiválása nem az ő feladatkörükbe tartozik, mivel az ösztönzés nem történhet kívülről. A motiváció valójában egy "önmagunkon és önmagunkban elvégezendő feladat". Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottakat nem elkényeztetéssel vagy pedig, kényszerítéssel kell rávenni arra, hogy keményen dolgozzanak, és kiválóan lássák el a feladataikat.

Az igazán értékes alkalmazott, akinek a megszerzéséért és megtartásáért a vállalatnak keményen meg kell küzdenie, valójában önmagát képes motiválni.

A lényeg az, hogy a mai munkaadók olyan alkalmazottakat keresnek, akik:

És végül, érdemes elgondolkodni a következőn: közismert tény, hogy a munkaadók többsége nagyon is jól tudja, hogy a hozzáállás ragályos. Ha ez valóban így van, akkor a hozzáállásunk érdemes-e arra, hogy azt mások is tőlünk elkapják?


Hozzáállásunk és szakmai tudásunk kapcsolata

Érdemes megjegyezni, hogy sikeres előmenetelünk szempontjából a hozzáállásunknak sokkal nagyobb jelentősége van, mint a szakmai tudásunknak.

Egy másik bizonyíték erre. Az elbocsátott alkalmazottak körében végzett felmérések szerint a munkaviszonyuk megszűnésének legfőbb okát, több mint 70 %-ban nem a szakmai alkalmatlanságuk képezte, hanem a munkatársaikkal való összeférhetetlenségük, vagyis negatív hozzáállásuk.

Érdekességként megemlítendő, hogy a hozzáállásunkat mások el tudják tőlünk rabolni, míg a tudásunkkal ezt nem tudják megtenni.

Sajátossága a gondosan őrzött pozitív hozzáállásunknak az is, hogy napról napra gondoskodnunk kell a megújításáról. Modern kifejezéssel élve "újra kell telepíteni, illetve frissíteni", mint egy Windows programot a számítógépünk merev lemezére, annak megsérülését követően. Ehhez persze energiát kell tudnunk magunknak meríteni.

Honnan tehetünk szert ilyen energiatöbbletre?

Remek energiaforrásokként szolgálhatnak számunkra:

Egy jó tanács az állásukat megőrizni vágyók számára:

Ha szeretnénk megtartani a jelenlegi munkahelyünket, érdemes kielemeznünk a hozzáállásunkat, és megvizsgálnunk azt, hogy mi mennyiben járulunk hozzá cégünk jelenlegi egészséges munkahelyi légkörének kialakításához és megőrzéséhez? Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy kiemelkedjünk a többiek közül, és bizonyítsuk be, mi olyan alkalmazottak vagyunk, akik képesek pozitív hatást gyakorolni az ügyfeleikre, a munkatársaikra és a cégüknél végzett tevékenységre. Amennyiben valóban kedveljük a munkánkat, és jól teljesítjük a ránk bízott feladatokat, az erőfeszítésünk jutalmaként minden bizonnyal egy biztos munkahellyel rendelkezhetünk majd az elkövetkező időszakban.

Egyébként pedig, ha kedvet érzünk ahhoz, hogy kipróbáljuk magunkat egy rész munkaidőben (is) végezhető saját vállalkozásban - amelyben az eddigieknél jobban tudjuk hasznosítani az adottságainkat - talán megérné közelebbről is megismerkednünk a közvetlen értékesítés legújabb, internet alapú, hálózatos, valóban ügyfélbarát módszerével. Sajátos vonása ennek a tevékenységnek, hogy kedvező körülményeket teremt az önmotivációnk fejlesztéséhez, ahol képzett szakemberek gyakorlati példamutatásukkal is elősegítik személyiségünk fejlődését.

"Nos, ami engem illet, én optimista vagyok
- semmi értelme sincs annak, hogy más legyek."

(Winston CHUCHILL)

Ha honlapunkról a barátaidat is tájékoztatod, ők bizonyára
hálásak lesznek Neked ezért.

Termékek
Wellness
TIPPEK
Táplálkozás
Gyakori
KÉRDÉSEK
Könyvek
Tapasztalatok
Aktualitások KAPCSOLAT
 
Minden jog fenntartva! © VITALOR Bt. 2003 - 2006